1. BA THÔN

(1975) 1998
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Tổng Giáo phận Tp. HCM

Tập viện – Trung tâm Ơn Gọi – Giáo xứ – Nguyện xá

1. Lm. Giuse Nguyễn Đình Phúc           Giám đốc
2. Lm. Giuse Đoàn Hải Đăng                    Phó Giám đốc/ Tập sư

3. Lm. Gioan B. Hoàng Minh Thành         Quản lý/ Nguyện xá/ Dấn thân
4. Lm. Giuse Vũ Duy Bảo                         Cha xứ
5. Lm. Giuse Phạm Văn Nam                   Cha Giải tội/ Cộng tác viên
6. Sh. Phêrô Nguyễn Minh Đức                Phụ tá Tập sư/ Nguyện xá/ Dấn thân
7. Tg. Giuse Hồ Chính                              Tập vụ 2

TẬP SINH

 1. Antôn Nguyễn Đức Bắc
 2. Phêrô Khanh Nguyễn Huy Chiến
 3. Phêrô Vũ Hữu Đức
 4. Gioan Nguyễn Văn Hùng
 5. Phaolô Nguyễn Viết Tri Lễ
 6. Giuse Vũ Công Lý
 7. Phêrô Nguyễn Hoàng Phi
 8. Giuse Nguyễn Hữu Thế
 9. Lôrenxô Trần Tân Thuận
 10. Gioan B. Trần Văn Thuận
 11. Antôn Nguyễn Minh Trường

Thông tin liên lạc:

5/6 Hà Huy Giáp, Khu phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. HCM

(84-28) 38.919.012 (Cộng thể)
(84-28) 37.161.432 (Tập viện)
(84-28) 37.160.068 (Giáo xứ)

sdbbathon@gmail.com (Cộng thể)
gxbathon@gmail.com (Giáo xứ)