1. BẮC HỘI

2017
ĐỨC MẸ PHÙ HỘ
Giáo phận Đà Lạt

Giáo xứ – Nguyện xá – Lưu xá – Truyền giáo

1. Lm. Phêrô Phạm Văn Tân          Trưởng Cộng đoàn
2. Lm. Giuse Nguyễn Tấn Vũ           Quản lý/ Cha xứ

3. Lm. Giuse Nguyễn Văn Thái

Thông tin liên lạc:

Nhà thờ Bắc Hội
Thôn Bắc Hội, Xã Hiệp Thành, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
(84-263) 3.840.038 (Cộng đoàn)


2. CHƯ PRÔNG

(2011) 2013
CHÂN PHƯỚC CEFERINO NAMUNCURA
Giáo phận Kontum

Giáo xứ – Nguyện xá – Truyền giáo

1. Lm. Phêrô Hoàng Văn Số                 Giám đốc/ Cha xứ
2. Lm. Phanxicô Trần Văn Cường          Phó Giám đốc

3. Sh. Vinh Sơn Nguyễn Năng Vịnh       Quản lý/ Nguyện xá
4. Lm. Phêrô Chu Quang Minh               Giám linh/ Lưu xá

Thông tin liên lạc:

Giáo xứ Thanh Hà
Thôn An Hòa, Xã Ia-Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai


3. ĐÀ LẠT

1971
CHÂN PHƯỚC MICAE RUA
Giáo phận Đà Lạt

Hậu Tập viện – Trung tâm Ơn gọi – Giáo sở – Nguyện xá – Lưu xá Sinh viên – Lớp Phổ cập

1. Lm. Giuse Nguyễn Chấn Hưng              Giám đốc
2. Lm. Giuse Đỗ Đức Hân                             Phó Giám đốc/ Giáo sở

3. Lm. Phaolô Nguyễn Minh Tuấn                 Quản lý
4. Lm. Phanxicô X. Phạm Đình Phước         Giám học
5. Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mỹ                       Cha Giải tội
6. Sh. Phanxicô X. Trần Đức Thịnh               Lớp Phổ cập
7. Lm. Đaminh Lã Minh Cường                     Sinh viên
8. Lm. Martinô Dương Quốc Huy                  Giám linh/ Nguyện xá
9. Lm. Âugustinô Nguyễn Khánh Hưng        Tu sinh/ Dấn thân

Sinh viên Triết học

Năm 1:
1.   Tg Phanxicô X. Nguyễn Hoàng Đức Chuyên
2.   Tg. Giuse Nguyễn Quốc Dương
3.   Tg. Giuse Nguyễn Đức Hậu
4.   Sh. Giuse Đoàn Việt Khánh Hùng
5.   Tg. Giuse Lê Văn Hùng
6.   Tg. Phanxicô X. Phạm Đức Khiêm
7.   Tg. Antôn Phạm Đức Long
8.   Tg. Giuse Nguyễn Thuận Lợi
9.   Tg. Gioan B. Phạm Khả Nguyên
10. Tg. Giuse Nguyễn Đức Quang
11. Tg. Giuse Trần Vinh Quang
12. Tg. Phêrô Khanh – Nguyễn Xuân Quỳnh
13. Tg. Gioan B. Nguyễn Văn Tài
14. Tg. Giuse Đậu Anh Tâm

Thông tin liên lạc:

36 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm đồng
(84-263) 3.821.527 (Cộng thể)
donrua_dl@yahoo.com (Cộng thể)


4. IA PIA

2017
THÁNH ĐAMINH SAVIÔ
Giáo phận Komtum

Giáo xứ – Nguyện xá – Truyền giáo

1. Lm. Gioan B. Trần Công Ba          Trưởng Cộng đoàn
2. Lm. Giuse Lại Văn Vinh                   Cha xứ

3. Lm. Giuse Đinh Công Túy                Quản lý/ Nguyện xá

Thông tin liên lạc:

Nhà thờ Ia Pia
Xã Ia Pia, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
(84-263) 3.840.038 (Cộng đoàn)


5. K’LONG

(1975) 1998
THÁNH LUY VERSIGLIA
Giáo phận Đà Lạt

Giáo xứ – Lưu xá – Truyền giáo – Huấn nghệ – Trung tâm Tĩnh tâm

1. Lm. Âugustinô Chu Đăng Chấn           Giám đốc/ Cha xứ
2. Lm. Giuse Trần Văn Hiển                        Phó Giám đốc/ Trung tâm Tĩnh tâm

3. Lm. Phêrô Nguyễn Tiến Hùng                 Quản lý/ Trung tâm Thổ cẩm
4. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh       Cha xứ K’Rèn – Định An
5. Lm. Antôn Phạm Văn Linh                      Quản nhiệm Định An
6. Sh. Giôsaphát Trần Quang Đại
7. Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
8. Lm. Phanxicô X. Trần Công Phán

Thông tin liên lạc:

126 B Thôn K’Long, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng (Cộng thể/ Trung tâm Tĩnh tâm/ Trung tâm Thổ cẩm)

Nhà thờ K’Long
Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Nhà thờ K’Rèn
Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Nhà thờ Định An
Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

(84-263) 3.840.075 (Trung tâm Thổ cẩm)


6. KHÓP

2017
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
Giáo phận Kontum

Giáo xứ – Truyền giáo – Nguyện xá

1. Lm. Philipphê Đỗ Đức Hoan                  Trưởng Cộng đoàn/ Cha xứ
2. Lm. Đaminh Saviô Hoàng Ngọc Linh        Quản lý

3. Lm. Phaolô Lê Ngọc Thức                        Giám linh
4. Lm. Giuse Phạm Quang Minh                   Nguyện xá
5. Lm. Gioan B. Nguyễn Chung

Thông tin liên lạc:

Nhà thờ Plei Ngol Khop
Thị trấn Cuty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai


7. LIÊN NGHĨA

(1975) 2000
THÁNH CALLISTÔ CARAVARIÔ
Giáo phận Đà Lạt

Giáo xứ – Lưu xá – Nguyện xá

1. Lm. Giuse Tạ Đức Tuấn                     Giám đốc/ Cha xứ
2. Lm. Giuse Nguyễn Quốc Thuyến         Phó Giám đốc/ Quản lý

3. Lm. Giuse Đinh Văn Triển                    Nguyện xá/ Lưu xá

Thông tin liên lạc:

Nhà thờ Liên Khương
Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
(84-263) 3.843.223 (Cộng thể)

Cập nhật tháng 10/2018