1. CÁT ĐÀM

(2012) 2016
CHÂN PHƯỚC LOUIS VARIARA
Giáo phận Thái Bình

Nguyện xá – Trung tâm Ơn Gọi – Mục vụ Sinh viên – Mái ấm Khuyết tật

1. Lm. Phêrô Phạm Ngọc Chinh                    Giám đốc/Lớp ơn gọi
2. Lm. G.M. Vianney Nguyễn T.H.M. Tâm        Phó Giám đốc/ Nguyện xá

3. Sh. Phêrô Trần Ngọc Tiến                            Quản lý/ Sinh viên
4. Lm. Saviô Đinh Phụng Linh                          Giám linh/ Trẻ khuyết tật

Thông tin liên lạc:

Cộng thể Cát Đàm
Xóm 7, Xã Đông Hòa, Tp. Thái Bình


2. ĐỨC NINH

2016
THÁNH DON BOSCO
Giáo phận Thái Bình

Giáo xứ – Nguyện xá

1. Lm. Gioan Trần Văn Cương                  Trưởng Cộng đoàn/Cha xứ
2. Lm. Phanxicô X. Mai Anh Tuấn                Quản lý

3. Lm. Phêrô Nguyễn Mạnh Khải Hoàn        Nguyện xá

Thông tin liên lạc:

Nhà thờ Đức Ninh
Thôn 6, Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên


3. DƯƠNG A

2011
THÁNH GIOAN BOSCO
Giáo phận Bùi Chu

Giáo xứ – Nguyện xá

1. Lm. Phaolô Đinh Văn Đông          Trưởng Cộng đoàn/Cha xứ
2. Lm. Giuse Nguyễn Văn Phúc          Quản lý

3. Lm. Gioan B. Trần Thanh Kim         Nguyện xá

Thông tin liên lạc:

Nhà Thờ Dương A
Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định


4. HÒA AN

2016
ĐỨC MẸ PHÙ HỘ
Giáo phận Bắc Ninh

Giáo xứ – Nguyện xá

1. Lm. Giuse Ngô Xuân Tín               Trưởng Cộng đoàn/Cha xứ
2. Lm. Máctinô Mai Quyết Thắng        Quản lý/ Phụ tá Giáo xứ

3. Lm. Giuse Nguyễn Trí Dũng            Giám linh/ Nguyện xá/ Dấn thân

Thông tin liên lạc:

Nhà Thờ Hòa An
Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang


5. LÀO CAI

2017
MẸ THIÊN CHÚA
Giáo phận Hưng Hóa

Giáo xứ – Truyền giáo – Nguyện xá

1. Lm. Giuse Nguyễn Bình Trọng          Trưởng Cộng đoàn
2. Lm. Giuse Trần Đức Ái                         Quản lý/ Nguyện xá

3. Sh. Giuse Nguyễn Thiện Chính
4. Lm. Antôn Trần Bảo Duy Nhân             Quản nhiệm Hương Tran
5. Lm. Phêrô Đỗ Văn Trường                   Nguyện xá Hương Tran

Thông tin liên lạc:

Nhà Thờ Cốc Lếu
Phố Sơn Tùng, Phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


6. NGẠN SƠN

2017
CHÂN PHƯỚC LOUIS VARIARA
Giáo phận Lạng Sơn

Giáo xứ – Truyền giáo – Nguyện xá

1. Lm. Gioan Lê Quang Vinh          Trưởng Cộng đoàn/ Cha xứ
2. Lm. Giuse Trần Văn Nghĩa            Quản lý/ Nguyện xá

3. Sh. Giuse Đỗ Hồng Phúc

Thông tin liên lạc:

Nhà Thờ Mỹ Sơn
80 Đường Mỹ Sơn, Khối 9, Phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn


7. QUẢNG NẠP

2017
ĐỨC MẸ PHÙ HỘ
Giáo phận Phát Diệm

Giáo xứ – Nguyện xá

1. Lm. Gioan B. Dương Hoài Đức        Trưởng Cộng đoàn/ Cha xứ
2. Lm. Gioan Đỗ Cao Tiến                       Quản lý/ Nguyện xá

3. Sh. Phaolô Lê Minh Luận

Thông tin liên lạc:

Nhà Thờ Quảng Nạp
Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình


8. TRẠI GẠO

2017
CHÂN PHƯỚC STEFANO SANDOR
Giáo phận Thái Bình

Giáo xứ – Nguyện xá

1. Lm. Gioan B. Trần Văn Hào              Trưởng Cộng đoàn/ Cha xứ
2. Sh. Phanxicô X. Trần Văn Tiếng         Quản lý

3. Lm. Lôrenxô Nguyễn Kim Điền           Nguyện xá

Thông tin liên lạc:

Nhà Thờ Trại Gạo
Thôn Việt Tiến, Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

Cập nhật tháng 10/2018